Chương Trình Cơm Chay Miễn Phí


- Kinh phí dự kiến: 2.160.000 đ
(18 kg gạo + 18 kg đồ la ghim + 90 miến đậu hủ chiên + 10 kg xá bấu + gia vị)
* Phần ăn: 1 Hộp cơm chay + nước suối + chuối (1 người/ 1 phần)